J&O Brandveiligheid Inspecties BV

Routekaart Brandpreventie: een stap in de goede richting

Het ontbreekt in ons land nog steeds aan een visie op brandveiligheid. Met de Routekaart Brandpreventie willen ze de toekomst van de brandpreventie vormgeven. Dit in nauwe afstemming met het brandweerveld, adviesbureaus en onderwijsinstellingen. Brandpreventie is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen. Dit gebeurde niet op basis van een visie op brandveiligheid, maar gebaseerd op ervaringen in met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij werd de visie niet gepositioneerd op onze wijze van bouwen en ons gebruik van gebouwen. Regels werden gedomineerd door de behoefte aan uniforme testmethoden, en niet op basis van risico’s. Later werden deze regels in richtlijnen en sinds…

LEES MEER

De waarde van een brandveilig gebouw

Brandveiligheid wordt onvoldoende meegenomen bij het bepalen van de waarde van gebouwen. Daar zijn in ieder geval drie argumenten voor te noemen die te maken hebben met de mensen in en om het pand, de waarde van de eigendommen in het pand en het gevaar dat een brandend gebouw kan opleveren voor de omgeving. Als gebouweigenaar of beheerder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het pand. Het mag duidelijk zijn dat je geacht wordt, dat als je die rol hebt, je de brandveiligheid daadwerkelijk waarborgt. Maar er zijn veel voorbeelden van gebouwen waarbij pas na tientallen jaren duidelijk werd dat er veel schortte aan…

LEES MEER