J&O Brandveiligheid Inspecties BV

Over ons

J&O Brandveiligheid Inspecties is een onafhankelijk en onpartijdige inspectiebedrijf op het terrein van brandveiligheid. Binnen onze inspectie-instelling werken wij uitsluitend volgens de hoogste kwaliteitseisen met betrekking tot ons vakgebied. Onze dienstverlening bestaat uitsluitend uit het uitvoeren van onpartijdige inspecties voor derden voor het genoemde vakgebied.

Ons team bestaat uit vakbekwame en onpartijdige inspecteurs met een optimale kennis binnen het vakgebied. Het werkgebied van J&O Brandveiligheid Inspecties BV betreft heel Nederland.

J&O Brandveiligheid Inspecties BV is onafhankelijk en voldoet aan de eisen van een Type A inspectie-instelling volgens de NEN-EN-ISO-IEC 17020:2012. J&O Brandveiligheid Inspecties BV voert onafhankelijk en op een deskundige, onpartijdige en betrouwbare wijze haar werkzaamheden uit voor derden en is op geen enkele wijze betrokken bij brandbeveiligingsinstallaties.

De directie is van mening, dat J&O Brandveiligheid Inspecties BV alleen een positie in de markt kan veroveren en behouden indien de geleverde inspectiediensten op het hoogste niveau staan. J&O Brandveiligheid Inspecties BV dient onafhankelijk, onpartijdig en deskundig te zijn, op vertrouwelijke wijze met verkregen informatie om te gaan en de inspecties tijdig en efficiënt uit te voeren.

Het NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 kwaliteitssysteem is van toepassing op alle door J&O Brandveiligheid Inspecties BV uit te voeren inspectie-werkzaamheden. Hiermee wordt bereikt, dat alle inspecties op dezelfde hoogwaardige wijze worden uitgevoerd.

Wilt u een inspectie aanvragen?