J&O Brandveiligheid Inspecties BV

WAT DOEN WIJ?

Voor bepaalde objecten zijn vanuit het bouwbesluit 2012 brandmeld en ontruimingsalarminstallaties geëist die zijn voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Deze specifieke objecten staan overzichtelijk beschreven in een bijlage van het bouwbesluit. Daarnaast kan dit een eis zijn van de gebruiker of verzekeraar.

Wilt u de brandveiligheid van uw bedrijf optimaliseren dan is J&O Brandveiligheid Inspecties BV uw partner voor het uitvoeren van een onafhankelijke en onpartijdige inspectie aan uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. J&O Brandveiligheid Inspecties BV is een type A geaccrediteerde inspectie-instelling (wat u kunt terugvinden op de site van de Raad voor Accreditatie onder kenmerk I357).

J&O Brandveiligheid Inspecties BV heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van brandveiligheid

CCV INSPECTIE

ONZE INSPECTIES

J&O Brandveiligheid Inspecties BV voert de volgende inspecties uit voor Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.

Basisontwerp (Programma van eisen en uitgangspuntendocument)

CCV Inspectieschema brandbeveiliging. Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Detailontwerp (Tekeningen, blokschema, functiematrix)

CCV Inspectieschema brandbeveiliging. Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Inspectie Brandbeveiligingssystemen

CCV Inspectieschema brandbeveiliging. Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Wilt u een inspectie aanvragen?