J&O Brandveiligheid Inspecties BV

Klachten

Alle klachten die betrekking hebben op door J&O Brandveiligheid Inspecties BV verrichte handelingen of inspecties kunt u voorleggen aan de dagelijkse leiding van J&O Brandveiligheid Inspecties BV. Dit kunt u doen door een schriftelijk geformuleerde klacht in te dienen. Op verzoek is inzage mogelijk in onze klachten- en beroepsprocedures.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening . Toch kan het gebeuren dat u een keer niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, willen we dat graag van u weten. Dan hebben we de kans om een passende oplossing te zoeken waarmee u wel tevreden bent en onze dienstverlening te verbeteren voor in de toekomst.

Als u het niet eens bent met het eindvoordeel van een inspectie, kunt u uw beroep indienen. Dit kan alleen door de opdrachtgever gedaan worden, Indien uw bezwaar niet over het eindoordeel van een inspectieactiviteit gaat, betreft het een klacht.

Wilt u een inspectie aanvragen?