Waarom?

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen, goederen en het milieu, daarom moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. De overheid eist een brandmeldinstallatie vanuit het Bouwbesluit voor bescherming van mens, dier en milieu. Zij willen daarbij een betrouwbaar systeem wat geen overlast (ongewenste en onechte meldingen) veroorzaakt. Een inspectiecertificaat is een certificaat wat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling.

Onze voordelen

  • Binnen 5 werkdagen rapport en certificaat
  • Binnen 3 werkdagen offerte
  • Geen kosten voor certificaat
  • Geen kosten voor administratieve herinspecties

Over het certificaat

Een inspectiecertificaat is een certificaat wat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Het inspectiecertificaat, vervangt het certificaat uit de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Deze regeling is vervallen per 1 januari 2015 en kan worden vervangen door het CCV-certificatieschema brandmeldinstallaties:2011.

Doel certificatie

Het doel van certificatie is het aantonen en borgen van de kwaliteit van een installatie. Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallaties 2014 zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring en installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties volgens het vooraf overeengekomen Programma van Eisen.

Wilt u een inspectie aanvragen?