J&O Brandveiligheid Inspecties BV

Waarom?

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties waken over de veiligheid van personen, goederen en het milieu, daarom moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. De overheid eist een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vanuit het Bouwbesluit voor bescherming van mens, dier en milieu. Zij willen daarbij een betrouwbaar systeem wat geen overlast (ongewenste en onechte meldingen) veroorzaakt. Een inspectiecertificaat is een certificaat wat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling.

Onze voordelen

  • Binnen 5 werkdagen rapport en certificaat
  • Binnen 3 werkdagen offerte
  • Geen kosten voor certificaat
  • Geen kosten voor administratieve herinspecties

Over het certificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Wilt u een inspectie aanvragen?